ÚV STERILIZÁTOR VODY typ UV 14

Požadavky před instalací

K zajištění správné činnosti sterilizátoru a průběžné biologické ochraně vody musí tato vykazovat určitou minimální kvalitu:

            Celkové železo                      <0,3ppm (0,3mg/l)

            Sirovodík                                <0,05ppm (0,05mg/l)

            Nerozpustné látky                  <10ppm (10mg/l)

            Mangan                                  <0,05ppm (0,05mg/l)

            Celková tvrdost                      <7 gpg

gpg (grain/galon)= cca100mg/l

Pokud je celková tvrdost vyšší, musí být voda měkčena.

 Sterilizátor zbaví vodu bakterií, virů, řas a plísní vlivem ozáření vody výkonným UV světlem, přičemž odpadají problémy s obsahem zbytků dezinfekčního činidla v produkované vodě.

 Instalace sterilizátoru

Sterilizátor je určen pro montáž horizontální i vertikální. Z důvodů přepravy je UV výbojka uložena v lepenkové tubě. Při manipulaci s lampou se nedotýkejte skla. Pouzdro sterilizátoru upevněte svorkami na pouzdro RO, nebo samostatně na zeď. Zkontrolujte dotažení matic na čelech, neporušenost a správné usazení skleněné trubice. Lampu vložte do komory připojovací stranou ven.Opatrně nasuňte konektor a lampu zasuňte. Zajistěte gumovou zátkou. 

Ocelový obal pouzdra uzemněte. Výstupní otvor vody by měl být nasměrován tak, aby v pouzdře naplněném vodou nebyl vzduch.

Pravidelně čistěte trubici z křemíkového skla.

 Poznámka: Časté vypínání a zapínání až několikanásobně zkracuje životnost UV lampy.

 Upozornění:Světlo, vycházející z této jednotky může být příčinou poškození nechráněných očí. Nikdy se nedívejte přímo do svítící UV lampy.

UV lampa (výbojka uvnitř) má jmenovitou životnost 8000 hodin. Pro zabezpečení stálé ochrany vody při nepřetržitém provozu je třeba UV lampu každý rok vyměnit.

 UV záření zahrnuje širokou skupinu vlnových délek. Hlavní přírodní zdroj UV záření je slunce.

Umělé UV záření je elektromagnetické záření ve spektru mezi rentgenovým a viditelným světlem.   Hranice mezi viditelným světlem a UV je vlnová délka 400nm.

UV záření se z biologického hlediska dělí do tří skupin:

UVA (315 - 400nm)   

UVB (280 - 315nm)

UVC (200 - 280nm) záření použitelné pro zabíjení choroboplodných zárodků.

 Zářivkové osvětlení je v podstatě ultrafialový zářič blokující UV paprsky. Vnitřek skla je pokrytý tenkými vrstvami fluorescenčního materiálu který přijímá UV záření a na oplátku vysílá viditelné světlo.


Kontakt

Multiply spol. s r.o.

Skalička 15
Tišnov
66603


+420608823814IČ:25539507
DIČ:CZ25539507
Účet:27-1720350257/0100